[1]
Aramavičiūtė V., „Vyresniųjų moksleivių santykių su pasauliu brandos ypatumai“, ActPaed, t. 7, p. 30-37, gruodž. 2000.