[1]
Jonynienė Živilė, „Teisė ir mokinio socializacija“, ActPaed, t. 7, p. 92-117, gruodž. 2000.