[1]
Jatautaitė D., „Atmintis ir mokymas“, ActPaed, t. 7, p. 167-194, gruodž. 2000.