[1]
Ramoškiene A. ir Šernas V., „Mokykimės kalbų kompiuteriu“, ActPaed, t. 7, p. 201-207, gruodž. 2000.