[1]
Minginas J., „Pasauliečių mokytojų rengimo pradžia Lietuvoje“, ActPaed, t. 7, p. 255-263, gruodž. 2000.