[1]
Stulpinas T., „Mokinių vertinamieji emociniai santykiai su aplinka“, ActPaed, t. 8, p. 64-74, saus. 2016.