[1]
Beresnevičienė D., „Nuolatinis mokymasis vardan lygybės ir socialinio teisingumo kaip aukštojo mokslo misija“, ActPaed, t. 8, p. 175-188, saus. 2016.