[1]
Masaitytė R. ir Brunevičiūtė R., „Lietuvos profesinio rengimo modeliavimo galimybės“, ActPaed, t. 8, p. 240-252, saus. 2016.