[1]
Leliūgienė I. ir Klimašauskienė R., „Direktoriaus pavaduotojo mokslui institucijos įkūrimo Lietuvos profesinio ugdymo posistemėje prielaidos“, ActPaed, t. 8, p. 253-262, gruodž. 2001.