[1]
Aramavičiūtė V., „Ugdymo mokslas ir praktika“, ActPaed, t. 8, p. 269-271, gruodž. 2001.