[1]
Nazelskis E., „Pedagoginių apmąstymų šventė“, ActPaed, t. 8, p. 272-280, saus. 2016.