[1]
Aramavičiūtė V., „Pratarmė“, ActPaed, t. 9, p. 9, gruodž. 2002.