[1]
Pociūtė B., „Europos aukštojo mokslo erdvės idėja: Bolonijos deklaracija – lūkesčiai ir sprendimai“, ActPaed, t. 9, p. 10-17, gruodž. 2002.