[1]
Blinstrubas A., „Būsimųjų mokytojų bendrasis išprusimas kaip edukacinės diagnostikos objektas“, ActPaed, t. 9, p. 52-63, gruodž. 2002.