[1]
Aramavičiūtė V., „Vertybių intemalizacijos pokyčiai vyresniame mokykliniame amžiuje“, ActPaed, t. 9, p. 162-172, gruodž. 2002.