[1]
Jovaiša L., „Savisaugos įgymis ir jo ugdymas“, ActPaed, t. 9, p. 228-234, gruodž. 2002.