[1]
Šernas V., „Idealistinio realizmo ugdymo paradigma (minint akad. prof. S. Šalkauskio gimimo 115-ąsias metines)“, ActPaed, t. 9, p. 235-247, gruodž. 2002.