[1]
Bulajeva T., „Šiuolaikinio ugdymo ir saviugdos autonomijos problema“, ActPaed, t. 9, p. 265-270, gruodž. 2002.