[1]
Beresnevičienė D., „Profesinis orientavimas Lietuvoje“, ActPaed, t. 9, p. 342-351, gruodž. 2002.