[1]
Adamonienė R., „Profesijos pedagogų lygiagretaus rengimo modelis“, ActPaed, t. 10, p. 22-28, saus. 2003.