[1]
Ruškus J., „Specialiojo pedagogo socialinių nuostatų ir pedagoginės sąveikos ryšys: struktūrinis ir dinaminis aspektai“, ActPaed, t. 10, p. 49-61, saus. 2016.