[1]
Geske A., Grinfelds A., ir Kangro A., „Tarptautiniai lyginamieji tyrimai Latvijoje: rezultatai ir kryptys“, ActPaed, t. 10, p. 67-84, saus. 2003.