[1]
Jonynienė Živilė ir Teresevičienė M., „Lietuvos ir Švedijos mokinių požiūris į vaiko teises mokymosi procese“, ActPaed, t. 11, p. 63-71, gruodž. 2003.