[1]
Kazragytė V., „Priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas naudojant trumpus tautosakos tekstus“, ActPaed, t. 11, p. 101-107, gruodž. 2003.