[1]
Aukštkalnytė D. ir Gerulis S., „Kūrinio suvokimo svarba muzikos mokytojo darbe“, ActPaed, t. 11, p. 152-159, gruodž. 2003.