[1]
Švedaitė B., „Socialinio darbo sistema Lietuvos visuomenės kaitos kontekste“, ActPaed, t. 12, p. 39-49, birž. 2004.