[1]
Jovaiša L., „Veikimo aktyvumo įgymiai ir jų ugdymas“, ActPaed, t. 12, p. 118-135, birž. 2004.