[1]
Martišauskienė E., „Pedagoginių veiksnių įtaka vyresniųjų paauglių dvasiniam tapsmui“, ActPaed, t. 12, p. 136-148, birž. 2004.