[1]
Aramavičiūtė V., „Kai kurie vyresniųjų mokinių gyvenimo mokykloje aspektai“, ActPaed, t. 12, p. 149-155, birž. 2004.