[1]
Duoblienė L., „Trys filosofijos mokymo kryptys Lietuvos vidurinėje mokykloje“, ActPaed, t. 12, p. 156-163, birž. 2004.