[1]
Zuzevičiūtė V., „Studentų požiūris į mokymą(-si) aukštosiose mokyklose“, ActPaed, t. 13, nr. 13, p. 81-86, saus. 2016.