[1]
Jatautaitė D., „Tradicinių ir netradicinių trumpalaikio Lietuvos karių anglų kalbos mokymo(-si) metodų sąsajos veiksmingumas“, ActPaed, t. 13, nr. 13, p. 106-119, gruodž. 2004.