[1]
Wagner H., „Prasmė – prasmės ieška – gyvenimo prasmė (2)“, ActPaed, t. 18, p. 8-24, saus. 2007.