[1]
Duoblienė L., „Dorinio ugdymo Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose metodologiniai orientyrai“, ActPaed, t. 18, p. 25-33, saus. 2007.