[1]
Aramavičiūtė V. ir Martišauskienė E., „Mokinių santykiai kaip edukologijos tyrimo objektas globalizacijos sąlygomis“, ActPaed, t. 18, p. 93-105, saus. 2007.