[1]
Stonkuvienė I., „Dorinis paauglių elgesys XX a. pirmosios pusės Lietuvos kaimo bendruomenėje“, ActPaed, t. 17, p. 29-44, gruodž. 2006.