[1]
Aramavičiūtė V., „Jaunuolių dvasingumo šiuolaikinės kaitos tendencijos“, ActPaed, t. 17, p. 45-56, gruodž. 2006.