[1]
Grakauskaitė-Karkockienė D., „Pedagoginio profilio studentų kūrybiškumo pokyčiai“, ActPaed, t. 17, p. 66-77, gruodž. 2006.