[1]
Šidlauskienė V., „Švietimo kaitos mikrokontekstas: pedagogų prisitaikymas ir pasipriešinimas“, ActPaed, t. 17, p. 132-139, gruodž. 2006.