[1]
Aramavičiūtė V., „Profesoriaus B. Bitino knygos ,Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas‘ aktualumas“, ActPaed, t. 17, p. 188-193, gruodž. 2006.