[1]
Bitinienė A., „B. Bitino knygos ,Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas‘ stiliaus ypatumai“, ActPaed, t. 17, p. 197-199, gruodž. 2006.