[1]
Martišauskienė E., „Paauglių požiūriai į priešingą lytį jų dvasinio tapsmo kontekste“, ActPaed, t. 16, p. 97-105, saus. 2016.