[1]
Šernas V., „Svarbi metodologinio kalbų mokymosi modelio dimensija“, ActPaed, t. 16, p. 118-126, saus. 2006.