[1]
Aramavičiūtė V., „Pratarmė“, ActPaed, t. 15, p. 8-9, gruodž. 2005.