[1]
Valatkienė S., „Visuminio ugdymo problema naujosios pedagogikos teorijoje ir praktikoje“, ActPaed, t. 15, p. 112-119, gruodž. 2005.