[1]
Jonynienė Živilė, „Vaiko teisių įgyvendinimo Lietuvoje aktualijos“, ActPaed, t. 15, p. 129-142, saus. 2016.