[1]
Sirtautas V. V., „Studentų tautinio išsiauklėjimo tyrimas Klaipėdos universitete“, ActPaed, t. 15, p. 165-175, gruodž. 2005.