[1]
Zaleskienė I., „Svarstymai demokratijoje ir pilietinė edukacija“, ActPaed, t. 15, p. 212-221, gruodž. 2005.