[1]
Jovaiša L., „Veikalas asmenybės dvasinei brandai ugdyti“, ActPaed, t. 15, p. 258-259, gruodž. 2005.