[1]
Martišauskienė E., „Paauglių dvasinių vertybių internalizacijos pedagoginės problemos XXI amžiaus iššūkių kontekste“, ActPaed, t. 14, p. 28-37, saus. 2005.